FÆLLES ARBEJDSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2021

Vi havde en aktiv, hyggelig, omend lang arbejdsdag.

Vi nåede en hel del:

Pudsning af vinduer ude og inde

Bortkørsel af grønt affald

Lugning rundt om Fælleshuset, fjernelse af ukrudt på fliser samt fejning

Nedtagning af flagstang og rengøring af denne samt isætning af ny flagsnor

Lugning langs nogle af bøgehækkene

Klipning af bøgehæk imellem have 9-12

Indkøb af diverse byggematerialer og støbning

Samling og opsætning af nyt gyngestativ. 

Grus på grusvejene.

Tak til deltagerne😀

HAVEAFFALDSORDNING

Haveaffaldsrummet på P-pladsen er nu klar til brug.

Vi råder over 12 beholdere, husk det kun er ukrudt, græs, lignende og mindre kviste, der må ilægges disse. Jord, rødder og lignende skal man selv bortskaffe til genbrugspladsen. 

Grene skal bundtes med sejlgarn.

Man må gerne sætte papirsække ned, men gør det først om tirsdagen i lige uger, da Forsyningen ikke tager våde sække med, da disse går i stykker. 
Man kan via ltf.dk bestille sin egen private, hvis man har behov for en sådan. 

For mere info om haveaffaldsregler, henvises til ltf.dk

GENERALFORSAMLING 2021

Endelig lykkedes det at gennemføre en generalforsamling.

Tak for jeres deltagelse og velkommen til den nye bestyrelse. 

GENERALFORSAMLING 2021

Vi afholder den årlige generalforsamling tirsdag den 22. juni 2021 kl. 18.00-20.00 ved Fælleshuset. 

Husk at aflevere fuldmagter, hvis du ikke kan være tilstede - der ligger kopier i gangen i Fælleshuset. 

Den flotte check fra Danske Bank sammen med andre sponsorgaver fra Lyngby Boldklub og Friluftsland i Lyngby

Danske Banks Fond kom med en dejlig check på 10.500 kr. til projekter til havens børn. Vi siger tusinde tak for besøget til Danske Bank

Til alle havelejere: Fondsmidler fra Den Danske Banks Fond

tirsdag d. 25. maj kl. 15:45 har vi derfor den ære at modtage en meget flot check  på kr. 10.500 fra Den Danske Banks Fond - TAK!

Det er børnene i foreningen, der er hovedpersonerne, da hovedparten af pengene skal gå til projekter til glæde for dem. Så medbring endelig børnene.

Covid-19 UP-date på toiletter

Vi har i bestyrelsen besluttet, at forsøge at åbne toiletterne op på almindelig vis. Men vi skal alle hjælpe hinanden med den gode hygiejne.

Bestyrelsen henstiller på det kraftigste til, at det er havelejer og dennes familie, der benytter toiletterne og ikke gæster. Dette af hensyn til hygiejnen og vores rengøringsteams sparsomme ressourcer.

Vi beder alle havelejere om at bruge håndsprit til hænderne. Der hænger sprit i gangen i fælleshuset. 

Brug overfladesprit i forstøverflasken til flader som toiletbræt, håndtag og vandhaner, når du har brugt toilettet.

Husk at slukke lyset og låse døren, når du går fra fælleshuset.

Endvidere beder vi alle om at stadig at holde 2 meters afstand, da vi er flere sårbare i foreningen.

Dette kan kun lade sig gøre, fordi vi stadig har det super seje rengøringsteam, der gør grundigt rent med specielle rengøringsmidler. 

Åbning af vand 2021

Vi har haft et team i haven til at gå stophaner efter og skifte dem,  der trængte. De har desværre konstateret et rør, der skal skiftes. 

Derfor kan vi ikke åbne for vandet, før dette er gjort. Bestyrelsen har valgt at vente med at hidkalde blikkenslager til efter påsken for at spare penge, da det ikke var akut. 

Der er stadig åben hane bag fælleshuset. 

Defekte stophaner i haverne

Vandet er lukket for vintersæsonen og genåbner med d. 1. april 2021. 

I forbindelse med lukning af vandet, er der konstateret en del defekte vandhaner i haverne (se nyhedsbrev for december 2020).

Disse skal skiftes inden ovenstående dato. De berørte haver har fået en direkte henvendelse pr. mail d. 31. oktober 2020.

Der kan lånes rørtænger til formålet af foreningen.

Fælles arbejdsweekend i foreningen

Der er stadig mulighed for at byde ind på fællesopgaver, som skal løses senest den 6. september 2020.

Har I allerede taget én forrige gang, er I også velkomne til at tage én denne gang😃

Følgende opgaver er ledige:

* Maling af bænkebordene ved fælleshuset Markering af græskant til fliser ved fælleshuset

* Maling af øverste del af vægge på toiletterne

* Oprydning af skur, inkl. fejning og opsætning af redskaber

* Fjernelse af P-skilt ved P-pladsen (jf. lejekontrakt med kommunen)

* Fjerne ukrudt og feje ved fælleshuset

*Maling (hvid) af de resterende natursten placeret ved grusvejene

I skal bruge ca. 3 timer, så hvis jeres opgave er løst hurtigt, kan der fjernes ukrudt for resten eller rives under fælleshækkene.

Vi mangler stadig hænder til maling af fælleshuset udvendigt den 5. september 2020 kl. 10. Da det er en større opgave er det inkl. frokost. Aflyses dog i tilfælde af regn og ny dato findes.

 

God arbejdslyst

Hilsen Bestyrelsen

Tæppehygge d. 25. juli kl. 14:00

Foreningens havelejere og medlejere er inviteret til "tæppehygge" lørdag d. 25. juli kl. 14:00 ved Engarealet/Tingstedet.

Medbring tæpper og drikkevarer og noget til grillen. Bestyrelsen sørger for at stille grill til rådighed.

Husk at vi alle skal holde en god afstand pga. covid-19.